ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำจำกัดความและการตีความ

ในนโยบายนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

"บัญชี" หมายถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลประจำตัวที่สะสมไว้ ซึ่งใช้โดยผู้ใช้เพื่อเข้าถึงสื่อและ/หรือระบบสื่อสารในเว็บไซต์

"เนื้อหา" หมายถึงข้อความ กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ ชุดข้อมูล และข้อมูลรูปแบบอื่นที่สามารถนำไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในหรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

"คุกกี้" หมายถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่ในคอมพิวเตอร์โดย EU Automation Pte Ltd. เมื่อคุณเยี่ยมชมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ เป็นการอนุญาตให้เราระบุผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาซ้ำและเพื่อวิเคราะห์นิสัยการเปิดดูภายในเว็บไซต์ รายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ในวรรค 10 และกำหนดการ 1 ของนโยบายนี้

"ข้อมูล" มีความหมายแบบครอบคลุมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเข้ามาในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดบัญชีและข้อมูลที่ส่งโดยใช้บริการหรือระบบของเรา

"EU Automation" หมายถึง EU Automation Pte Ltd. หรือสไตล์การค้าและ/หรือแผนกต่าง ๆ

"บริการ" มีความหมายแบบครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกออนไลน์ เครื่องมือ บริการ หรือข้อมูล ที่ EU Automation Pte Ltd. จัดทำให้มีและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งในเวลานี้หรือในอนาคต

"ระบบ" หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารออนไลน์ใดๆ ที่ EU Automation จัดทำให้มีและใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งในเวลานี้หรือในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลใช้ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าวสาร โปรแกรมแชทสด และลิงค์ในอีเมล

"ผู้ใช้" หมายถึงบุคคลที่สามที่เข้าถึงเว็บไซต์และไม่ได้เป็นพนักงานของ EU Automation Pte Ltd. และไม่ได้ทำตามหน้าที่การจ้างงาน และ

"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ที่คุณใช้ในปัจจุบันและเว็บไซต์อื่นที่มีสไตล์การค้าและ/หรือแผนกที่หลากหลาย โดเมนย่อยของเว็บไซต์เหล่านี้นอกจากกรณีที่ถูกยกเว้นอย่างแน่ชัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขาเอง

ข้อมูลที่รวบรวม

โปรดทราบ เราไม่รวบรวมหรือจัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตของลูกค้า หรือข้อมูลบัญชีและการเงินอื่น ๆ อาจมีการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยไม่มีข้อจำกัด

 • ชื่อ
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ตำแหน่งงาน
 • อาชีพ
 • ข้อมูลผู้ติดต่อเช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางประชากร เช่น รหัสไปรษณีย์ คุณลักษณะ และความสนใจ
 • ที่อยู่ IP (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • ประเภทและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • ระบบปฏิบัติการ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • รายการ URL ที่เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ที่อ้างถึง กิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่คุณออกไป (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • ข้อมูลคุกกี้ (ดูวรรค 10 ด้านล่าง)

การใช้ข้อมูลของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งจะเก็บไว้โดย EU Automation Pte Ltd. เป็นเวลานานตราบเท่าที่คุณใช้บริการและระบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุณอาจส่งผ่านระบบการสื่อสารที่เราอาจจัดทำ อาจมีการเก็บไว้เป็นช่วงเวลานานขึ้นสูงสุด 12 เดือน

นอกจากว่าเรามีหน้าที่หรืออนุญาตโดยกฎหมายให้ทำเช่นนั้น และเป็นไปตามวรรค 4 ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ซึ่งไม่รวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทอื่นภายในกลุ่มของเรา

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยโดยเป็นไปตามหลักการ Data Protection Act 1998 หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูวรรค 9 ด้านล่าง

เราอาจต้องการข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นระยะ ๆ เพื่อจัดทำบริการที่ดีที่สุดให้คุณรวมถึงประสบการณ์เมื่อใช้เว็บไซต์ โดยเฉพาะ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • การเก็บบันทึกภายใน
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ
 • การส่งสื่อส่งเสริมการขายทางอีเมลซึ่งคุณอาจสนใจ
 • การติดต่อเพื่อจุดประสงค์การวิจัยตลาดซึ่งอาจทำโดยใช้อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือไปรษณีย์ ข้อมูลเช่นนี้อาจนำมาใช้เพื่อกำหนดเองหรืออัพเดทเว็บไซต์

เว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

EU Automation Pte Ltd. อาจเลือกใช้บริการของฝ่ายอื่นเป็นระยะ ๆ เพื่อจัดการเรื่องที่อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดการชำระเงิน การส่งมอบสินค้าที่ซื้อ โปรแกรมค้นหา การโฆษณา และการตลาด ผู้จัดทำบริการเช่นนี้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงเจ้าของและการควบคุมธุรกิจ

EU Automation Pte Ltd. อาจขยายหรือลดธุรกิจเป็นระยะ ๆ และอาจเกี่ยวข้องกับการขายของแผนกหรือส่งข้อมูลการควบคุมไปยังฝ่ายอื่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกใด ๆ เพื่อส่งข้อมูลไปพร้อมกับแผนกนั้น และเจ้าของใหม่หรือฝ่ายที่ควบคุมใหม่จะ ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายนี้เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่จัดหาให้คุณ

ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่งจะส่งข้อมูลในลักษณะนี้ คุณจะไม่ได้รับการติดต่อล่วงหน้า และได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

หากคุณถูกร้องขอให้ส่งข้อมูล คุณจะได้รับตัวเลือกเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลนั้นโดยเรา ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • การใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์การตลาดโดยตรง และ
 • การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

สิทธิ์ของคุณในการระงับข้อมูล

คุณอาจเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆ เลย อย่างไรก็ตาม ในการใช้บริการและระบบทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลอื่น

คุณอาจจำกัดการใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุกกี้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ส่วน 10.0 ด้านล่าง

การเข้าถึงข้อมูลของคุณเอง

คุณอาจเข้าถึงบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูล คุณอาจต้องการแก้ไขหรืออัพเดทข้อมูลหากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนไป ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคุณลักษณะการตลาดอาจมีการเก็บไว้และคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวเมื่อชำระเงินโดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากต่อ EU Automation Pte Ltd. และเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ เราได้จัดจำขั้นตอนทางกายภาพ อิเลกทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ออนไลน์

คุกกี้

EU Automation Pte Ltd. อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และมักมีตัวระบุข้อมูลเอกลักษณ์นิรนาม และเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์ที่วางข้อมูลดังกล่าวไว้ในที่นั้น ไม่ใช่เว็บไซต์อื่น

คุณอาจลบคุกกี้ อย่างไรก็ตามคุณอาจสูญเสียข้อมูลที่ช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้หรือปิดใช้คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ โดยค่าเริ่มต้น เบราว์เซอร์ของคุณจะยอมรับคุกกีั แต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เมนูวิธีใช้ในเบราว์เซอร์ การปิดใช้คุกกี้อาจป้องกันคุณจากการใช้บริการแบบเต็มระบบที่มีให้ในเว็บไซต์

เปลี่ยนตามนโยบายนี้

EU Automation Pte Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เราอาจเห็นความจำเป็นในเวลาใด ๆ หรือตามที่กฎหมายต้องการ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์ทันทีในเว็บไซต์ และถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อกัน เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ

ส่งข้อมูลผู้ติดต่อและข้อความให้เรา
ติดต่อ +66 2105 5790 เพื่อพูดกับสมาชิกทีมของเราโดยตรง

เมื่อคุณส่งข้อมูลแล้ว สมาชิกทีม EU Automation จะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ สมาชิกของทีมเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

[{ "site.code": "th", "general.cookie_message": "เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา", "general.cookie_learnmore": "ข้อมูลเพิ่มเติม", "general.cookie_dismiss": "เข้าใจแล้ว!" }]