เราทำงานอย่างหนักเพื่อจัดทำเนื้อหาให้พร้อมใช้งานหลายภาษามากขึ้น หมวดหมู่ “ดู” และ “ฟัง” ของเรามีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

Listen

Our ever-growing collection of podcasts and audiobooks presents listeners with the opportunity to develop their skillset, anytime, anywhere. Knowledge Hub provides aspiring automation professionals with a simple way to digest the hottest topics and trends in manufacturing.

Listen to all your favourite podcasts and ebooks

  • Listen on Spotify
  • Listen on Apple Podcasts
  • Listen on SoundCloud
  • Listen on Audible

Business Reporter Special

Season 14 - Episode 1 7.09

The early 21st century has seen global supply chain disruption on an unprecedented scale. Neil Ballinger, Head of Operations at EU Automation, shares valuable insights on how to navigate supply chain disruptions and unpredictability in an exclusive interview with Business Reporter.

Audiobooks

4.0 Sight book

4.0 Sight

4.0 Sight charts the digital journey for manufacturers in various countries around the world, taking an in-depth look at the key trends and challenges facing the industry.

Listen to 4.0 Sight
boOM book

BoOM

The Book of Obsolescence Management aims to help consumers, manufacturers and suppliers better understand the process of obsolescence and how it affects all industries and sectors worldwide

Listen to BoOM
Knowledge Hub

Explore More

Watch

Mobile device watching euautomation knowledge hub resources.

Explore the automation industry through our series of helpful videos.

Read

Access to the latest news, guides and interviews with industry experts.

Here to inspire you.

inspire

inspire

inspire

Get regular updates and real automation insights straight to your inbox.

>