Ochrana Osobních Údajů

Ochrana osobních údajů

Pojmy

V našich obchodních podmínkách jsou používány tyto pojmy:

 • účet – je souhrnem informací o právnické či fyzické osobě, platebních detailů a dalších informací, které byly zaregistrovány uživatelem při přístupu k materiálům o komponentech a při komunikaci s námi
 • obsah – znamená veškerý text, obrázky, fotografie, grafika, audio a video či jakékoli další informace obsažené na těchto webových stránkách
 • cookie – je malý textový soubor umístěný do vašeho počítače European Automation Ltd.., pokud navštívíte jisté části našich webových stránek. Tímto monitorujeme opakující se návštěvníky a získaná data užíváme pro statistické zpracování informací o našich návštěvnících a zlepšování jejich kvality a dostupnosti pro naše klienty.
 • Data – je termín, který označuje souhrně veškeré informace, které návštěvníci našich stránek zadají do našeho systému. Například jména, čísla účtů, adresy a další informace.
 • EU Automation – označuje European Automation Ltd. a jakoukoli z jejich poboček, či obchodních divizí
 • Služby – souhrnně označují jakékoli online služby a aplikace, které nabízíme na našich internetových stránkách, či jejich prostřednictvím.
 • Systém – označuje jakoukoli formu online komunikace, kterou EU Automation použivá na svých internetových stránkách nyní, nebo v budoucnu. Zahrnuje například webový email, komunikační lišty, online chat, či emailové odkazy
 • Uživatel – jakákoli osoba, která není zaměstnána European Automation Ltd..
 • Webové stránky – kromě té, kterou právě používáte tento termín označuje všechny naše internetové stránky se všemi jejich subdoménami a stránkami jednotlivých obchodních divizí

Shromážděná data

Prosím mějte na paměti, že neuchováváme čísla platebních, či kreditních karet, či čísla účtů a následující informace mohou být vyžadovány při zpracovávání objednávky:

 • jméno
 • datum narození
 • pohlaví
 • pracovní zařazení
 • profese
 • kontaktní informace jako email a telefonní číslo
 • demografické informace jako PSČ a adresa
 • IP adresy – shromažďovány automaticky
 • typ a verze internetového prohlížeče - shromažďováno automaticky
 • operační system – shromažďováno automaticky
 • a seznam URLS, vaše aktivita na stránkách a stránka, kterou následujete – shromažďováno automaticky
 • Cookie info – viz článek 10 níže

Naše užívání dat

 • Všechny vámi zadaná data budou uchovány v systému European Automation Ltd.. Tak dlouho, dokud užíváte servisy a systémy zprostředkované našimi internetovými stránkami, nejdéle však po dobu 12 měsíců.
 • Pouze v případě, že je naší zákonnou povinností budou vámi zadaná data postoupeny třetí straně, za žádných jiných okolností nebudou Vaše detaily postoupeny jiným uživatelům, s vyjímkou všech obchodních divizí v rámci European Automation Ltd..
 • Všechny osobní a důvěrné informace jsou uchovávány v souladu s ustanovením Data Protection Act 1998. Pro vice informací o vaší bezpečnosti, viz článek 9.
 • V rámci neustálého zlepšování našich služeb mohou být výše uvedená data a některé další informace použity pro následující účely:
  1. interní záznamy
  2. zlepšování našich služeb zákazníkům
  3. zasílání marketingových a promočních materiálů našim klientům
  4. marketingové dotazníky prostřednictvím emailu, faxu, telefonu, či pošty za účelem zlepšování kvality našich internetových stránek

Třetí strany a účastníci

European Automation Ltd. může za jistých okolností zahrnout do svých služeb i služby zprostředkovány dalšími stranami, zejména služby týkající se plateb, způsobu dopravy, internet hostování a pronájem serverů, reklama a marketing. Tyto další strany mají omezený přístup k datům zadaným našimi uživateli.

Změny ve vlastnictví

European Automation Ltd. může čas od času rozšířit, či zúžit své dceřiné společnosti a to může zahrnovat prodej některých obchodních divizí, či převedení většinové kontroly na třetí stranu. V takovém případě bude divizní transfer proveden včetně dat nashromážděných touto divizí a nový vlastník má v tomto případě nárok použít veškerá data za účelem, ke kterému byly původně poskytnuty – např. marketing, informační emaily apod.

Kontrolní přístup k vašim datům

Kdykoli jste vyzváni k zadání osobních údajů, máte možnost omezit k nim náš přístup např. pro marketingové účely, zamezit přístupu dalších stran apod.

Právo neuvádět osobní informace

Můžete mít přístup k některým částem našich internetových stránek, aniž byste zadávali jakékoli osobní údaje, ale k plnému využití všech aplikací a služeb na našich stránkách budete vyzváni k zadání osobních údajů a dalších dat.

Můžete zakázat Cookies na vašem internetovém prohlížeči – pro více informací viz článek 10 níže.

Přistup k vašim osobním údajům

Máte neomezený přístup k vašim osobním údajům a můžete je kdykoli změnit, například pokud se změní sídlo firmy, či telefonní číslo, či jakékoli další okolnosti, které mohou ovlivnit ifnormace poskytnuté dříve pro vytvoření vašeho účtu. Další zákaznické informace můžete kdykoli změnit – např. preferovaný čas kontaktu apod.

Za administrativní poplatek si můžete vyžádat kopii vašich osobních údajů.

Bezpečnost

Vaše bezpečnost je pro nás v European Automation Ltd.. Velmi důležitá, proto jsme uvedli v platnost interní a externí opatření a technologie na ochranu vašich osobních údajů při používání našich internetových stránek a aplikací.

Cookies

 • European Automation Ltd.. Jak již bylo uvedeno výše může nastavit přístupové Cookies pro váš počítač
 • Cookie je malý soubor, který je umístěn na hard disku vašeho počítače, obsahuje unikátní identifikační kód a je tak přístupný pouze pro svou zdrojovou internetovou stránku, žádnou jinou.
 • Cookies můžete smazat, ale můžete tak ztratit rychlejší přístup k internetové stránce a aplikacím.
 • Ve vašem webovém prohlížeči můžete změnit nastavení tak, aby cookies povolil, či zakázal. Ve výchozím nastavení budou cookies povoleny, ale je možné to změnit. Pokud zvolíte tuto možnost, vyhledejte Help tlačítko na vašem webovém prohlížeči. Zakázáním cookies může dojít k tomu, že nebudete mít plný přístup ke všem možnostem a aplikacím na našich internetových stránkách.

Změny v ustanoveních

European Automation Ltd.. si vyhrazuje všechna práva na změnu svých ustanovení dle vlastního uvážení, či podle změn zákona, v takovém případě budou změny okamžitě uveřejněny na našich stránkách a předpokládá se, že se změnami souhlasíte, pokud internetové stránky používáte i nadále po oznámení změn.

Kontaktujte nás. Jsme tu, abychom Vám pomohli

Pošlete nám své kontaktní údaje a zprávu nebo
volejte +420 228 886 617 a mluvte přímo s členem týmu.

Jakmile obdržíme Vaše informace, člen týmu EU Automation Vám odpoví, co nejrychleji to bude možné.

Děkujeme za váš požadavek. Jeden z našich obchodních zástupců vám zavolá, jakmile bude moci.

[{ "site.code": "cz", "general.cookie_message": "Tato webová stránka používá cookies k zajištění dostanete nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách.", "general.cookie_learnmore": "Více informací", "general.cookie_dismiss": "Mám to!" }]