1PH dòng sản phẩm của Siemens Động cơ và Encoder

138 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 1PH7103-2NG02-0CA0 Siemens Siemens, Compact Induction Motor, 3 Phase, 7.5 kW, 400 V ac, 17.5 A, 2300 rpm, 31.1 Nm Có hàng
2 1PH4107-4NF26 Siemens AC MAIN SPINDLE MOTOR UDC LINK = 600 V 14 KW, 90 NM, 1500 RPM WATER-COOLED, IP65, SHAFT GLAND IP55, ENCODER 1 VPP 2048 P/REV IM B35 TERMINAL BOX, SIGNAL CONNECTOR Có hàng
3 1PH2093-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 9.4 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
4 1PH2093-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 9.4 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
5 1PH2095-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 13 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
6 1PH2095-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 13 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Hỏi
7 1PH2113-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 18.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
8 1PH2113-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 18.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Hỏi
9 1PH2115-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 21.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
10 1PH2115-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 21.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Hỏi
11 1PH2117-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 23.7 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
12 1PH2117-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 23.7 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Hỏi
13 1PH2118-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 30.9 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
14 1PH2118-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 30.9 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Hỏi
15 1PH2182-6WC41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 14.4 KW, 105 K, 750 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
16 1PH2184-6WP41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 17.7 KW, 105 K, 600 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
17 1PH2186-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 22.4 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
18 1PH2188-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 28.8 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
19 1PH2254-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 35.3 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
20 1PH2256-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 48.1 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
21 1PH3225-4NF00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 10 KW, 1500 RPM, 64 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
22 1PH3268-4NF00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 23 KW, 1500 RPM, 146 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
23 1PH3336-4NB00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 22 KW, 500 RPM, 420 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
24 1PH3456-4NB00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 48 KW, 500 RPM, 918 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
25 1PH4103-4NF26 Siemens AC MAIN SPINDLE MOTOR UDC LINK = 600 V 7.5 KW, 48 NM, 1500 RPM WATER-COOLED, IP65, SHAFT GLAND IP55, ENCODER 1 VPP 2048 P/REV IM B35 TERMINAL BOX, SIGNAL CONNECTOR Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]