1PH dòng sản phẩm của Siemens Động cơ và Encoder

Đóng

Get a quote now

SecureEU Automation là nền tảng an toàn và thông tin cá nhân của bạn đều được bảo vệ.

Tên
Điện thoại
Công ty

Việc cung cấp tên công ty sẽ giúp chúng tôi xử lý được báo giá cho bạn

Để biết thêm thông tin về cách thức EU Automation xử lý và lưu trữ dữ liệu của bạn, vui lòng vào đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

138 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1PH4107-4NF26 Siemens AC MAIN SPINDLE MOTOR UDC LINK = 600 V 14 KW, 90 NM, 1500 RPM WATER-COOLED, IP65, SHAFT GLAND IP55, ENCODER 1 VPP 2048 P/REV IM B35 TERMINAL BOX, SIGNAL CONNECTOR Có hàng
1PH2093-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 9.4 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2093-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 9.4 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2095-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 13 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2095-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 13 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Có sẵn
1PH2113-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 18.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2113-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 18.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Có sẵn
1PH2115-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 21.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2115-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 21.5 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Có sẵn
1PH2117-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 23.7 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2117-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 23.7 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Có sẵn
1PH2118-6WF41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 30.9 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Có sẵn
1PH2118-6WF42 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 30.9 KW, 105 K, 1500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 0.5 M Có sẵn
1PH2182-6WC41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 14.4 KW, 105 K, 750 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH2184-6WP41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 17.7 KW, 105 K, 600 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH2186-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 22.4 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH2188-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 28.8 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH2254-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 35.3 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH2256-6WB41 Siemens BUILT-IN AC MAIN SPINDLE MOTOR U DC LINK = 600 V 48.1 KW, 105 K, 500 RPM WATER-COOLED, IP 00 INDIV. COMPONENTS: ROTOR,STATOR FREE LEAD ENDS, LENGTH = 1.5 M Hỏi
1PH3225-4NF00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 10 KW, 1500 RPM, 64 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
1PH3268-4NF00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 23 KW, 1500 RPM, 146 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
1PH3336-4NB00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 22 KW, 500 RPM, 420 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
1PH3456-4NB00-0AA0 Siemens MOTOR SPINDLE F. LATHES 48 KW, 500 RPM, 918 NM NAT.AIR COOLING,INCR. OPTICAL ENCODER,OPEN CABLE ENDS, SIGNAL CONNECTOR, HORIZONTAL MOUNTING POSITION, SPINDLE HEAD ACC. TO DIN 55026,IP64 F. WORKING AREA Hỏi
1PH4103-4NF26 Siemens AC MAIN SPINDLE MOTOR UDC LINK = 600 V 7.5 KW, 48 NM, 1500 RPM WATER-COOLED, IP65, SHAFT GLAND IP55, ENCODER 1 VPP 2048 P/REV IM B35 TERMINAL BOX, SIGNAL CONNECTOR Có sẵn
1PH4105-4NF26 Siemens AC MAIN SPINDLE MOTOR UDC LINK = 600 V 11 KW, 70 NM, 1500 RPM WATER-COOLED, IP65, SHAFT GLAND IP55, ENCODER 1 VPP 2048 P/REV IM B35 TERMINAL BOX, SIGNAL CONNECTOR Có sẵn
Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho

Không có phụ tùng nào khớp với bộ lọc tìm kiếm của bạn

Có lẽ bạn đang lọc sai nhà sản xuất, danh mục hoặc chủng loại.

Bạn có muốn tìm kiếm trên toàn bộ website không?

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]