1FK dòng sản phẩm của Siemens Động cơ và Encoder

16 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 1FK6032-6AK71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 1.1 NM, 100 K, 6000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
2 1FK6040-6AK71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 1.6 NM, 100 K, 6000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
3 1FK6042-6AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 3.2 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
4 1FK6043-7AH71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 3.1 NM, 100 K, 4500 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
5 1FK6044-7AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 4.0 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
6 1FK6044-7AH71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 4.0 NM, 100 K, 4500 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
7 1FK6060-6AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 6.0 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
8 1FK6061-7AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 6.4 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
9 1FK6061-7AH71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 6.4 NM, 100 K, 4500 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
10 1FK6063-6AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 11 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
11 1FK6064-7AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V HIGH DYNAMIC 12 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
12 1FK6080-6AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 8 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
13 1FK6083-6AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 6-POLE MOTOR 16 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
14 1FK6100-8AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 8-POLE MOTOR 18 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
15 1FK6101-8AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 8-POLE MOTOR 27 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi
16 1FK6103-8AF71-1 Siemens AC FDD MOTOR, DC LINK 600V 8-POLE MOTOR 36 NM, 100 K, 3000 RPM AIR COOLING, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTORS CONNECTOR ROT. BY 270 DEGR., Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]