Bộ truyền động được sản xuất bởi Pilz

42 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 8176717 Pilz PMCprimo DriveP.12/AA0/2/0/0/208-480VAC Có sẵn
2 8176707 Pilz PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
3 8176708 Pilz PMCprimo DriveP.03/AB0/3/0/0/208-480VAC Có sẵn
4 8176709 Pilz PMCprimo DriveP.06/AB0/3/0/0/208-480VAC Có sẵn
5 8176710 Pilz PMCprimo DriveP.12/AB0/3/0/0/208-480VAC Có sẵn
6 8176711 Pilz PMCprimo DriveP.03/AB0/2/0/0/208-480VAC Có sẵn
7 8176712 Pilz PMCprimo DriveP.06/AB0/2/0/0/208-480VAC Có sẵn
8 8176713 Pilz PMCprimo DriveP.12/AB0/2/0/0/208-480VAC Có sẵn
9 8176714 Pilz PMCprimo DriveP.12/AAC/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
10 8176715 Pilz PMCprimo DriveP.12/ABC/4/P/0/208-480VAC Có sẵn
11 8176716 Pilz PMCprimo DriveP.24/AA0/5/0/0/208-480VAC Có sẵn
12 8176706 Pilz PMCprimo DriveP.06/AA0/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
13 8176718 Pilz PMCprimo DriveP.48/AA0/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
14 8176719 Pilz PMCprimo DriveP.03/ABC/7/0/0/208-480VAC Có sẵn
15 8176720 Pilz PMCprimo DriveP.01/AA0/6/0/0/208-480VAC Có sẵn
16 8176721 Pilz PMCprimo DriveP.01/AB0/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
17 8176726 Pilz PMCprimo DriveP.24/AB0/3/0/0/208-480VAC Có sẵn
18 8176727 Pilz PMCprimo DriveP.48/AB0/4/0/0/208-480VAC Có sẵn
19 8176728 Pilz PMCprimo DriveP.12/AA1/5/0/0/208-480VAC Có sẵn
20 8176729 Pilz PMCprimo DriveP.12/AA1/3/0/0/208-480VAC Có sẵn
21 8176782 Pilz PMCtendo AC4.76/1/M/1/1/4/H/D Có sẵn
22 8175912 Pilz PMCprimo Drive2.03/23/3/230-480V Hỏi
23 8168693 Pilz PMCprimo Drive2.03/11/2/230-480V Hỏi
24 8168694 Pilz PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V Hỏi
25 8168695 Pilz PMCprimo Drive2.10/11/2/230-480V Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]