GEM 80

Đóng

Get a quote now

SecureEU Automation là nền tảng an toàn và thông tin cá nhân của bạn đều được bảo vệ.

Tên
Điện thoại
Công ty

Việc cung cấp tên công ty sẽ giúp chúng tôi xử lý được báo giá cho bạn

Để biết thêm thông tin về cách thức EU Automation xử lý và lưu trữ dữ liệu của bạn, vui lòng vào đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

563 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
8111-4001 GEM 80 GEM 80 8 Channel 110VAC Input Module Có hàng
8114-4001 GEM 80 GEM 80 8 Channel 110VAC 1.5A Output Module Có hàng
8120-4002 GEM 80 GEM 80 8 Channel 9-66VDC Output Module Có hàng
8111-4002 GEM 80 GEM 80 8 Channel 110VAC Input Module Có hàng
8431-4001 GEM 80 DC O/P Isolator Có hàng
8197-4002 GEM 80 GEM 80 32 Channel 48VDC Input Module Có hàng
8110-4001 GEM 80 GEM 80 8 Channel 9-66 VDC Input Module Có hàng
8121-4001 GEM 80 GEM 80 8 Channel 9-66 VDC 1.5A Output Module Có hàng
8117-4002 GEM 80 GEM 80 4 Channel 110VAC Output Module Có hàng
8218-4004 GEM 80 GEM 80 STARNET Interface (Single Width) Có hàng
8118-4001 GEM 80 GEM 80 110V Universal Input Module Có hàng
8311-4002 GEM 80 GEM 80 Analogue Input Card 5mS (FAST I/O) Có hàng
8333-4001 GEM 80 GEM 80 Programmable Serial Comms Module Có hàng
8132-4005 GEM 80 GEM 80 Power Supply Unit Có hàng
8143-4001 GEM 80 GEM 80 380VAC Relay Output Module Có hàng
8330-4001 GEM 80 Pulse Train I/P Có hàng
8332-4001 GEM 80 Counter Input Module Có hàng
8143-4002 GEM 80 GEM 80 Mono stable Relay Output Module Có hàng
8177-4001 GEM 80 GEM 80 16 Channel 110VAC Input Module Có hàng
8200-4005/8602-4006 GEM 80 GEM 80 Basic Processor Unit Có hàng
9273-6001 GEM 80 Resolver Termination Panel Có hàng
8209-4002 GEM 80 GEM 80 64K Read/Write Memory Có hàng
8312-4002 GEM 80 GEM 80 Analogue Output Module +/-10V(FAST Có hàng
8917-4003 GEM 80 GEM 80 Power Supply 110-220VAC/DC Có hàng
8174-4003 GEM 80 Remote I/O Outstation Module Có hàng
Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho

Không có phụ tùng nào khớp với bộ lọc tìm kiếm của bạn

Có lẽ bạn đang lọc sai nhà sản xuất, danh mục hoặc chủng loại.

Bạn có muốn tìm kiếm trên toàn bộ website không?

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]