Bộ truyền động Servo được sản xuất bởi Contraves

69 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 NC710 Contraves Contraves NC710 DC Servo Controller Có hàng
2 ADB380.90M Contraves Contraves 400V 90A DC Drive Có hàng
3 GB101037BZ Contraves Contraves Firing Card Có hàng
4 GBDAA001 Contraves Contraves Servo MACS Servo Drive Có hàng
5 ACPS18N Contraves Contraves Servo Macs Power Supply Có hàng
6 NC720 Contraves Contraves NC720 DC Servo Controller Có hàng
7 SSB-M207 Contraves Contraves AC Servo Controller Có hàng
8 SSB-N207 Contraves Contraves AC Servo Drive Có hàng
9 CA-2-15K-A Contraves Contraves AC spindle drive Hỏi
10 CAD100M330F/B1/B14 Contraves Contraves AC Servo Motor Hỏi
11 CONTRAVES DC DRIVE Contraves Contraves DC Drive Hỏi
12 CONTRAVES UNBADGED Contraves Contraves Unbadged Motor Hỏi
13 DIGIVEC 11A Contraves Contraves Digivec 6.8KW Servo Drive Hỏi
14 DIGIVEC DAC11 Contraves 11A Servodrive Hỏi
15 ADB440.60M Contraves Contaves Varidyn Compact 60A DC Drive Hỏi
16 GB 402 278 AV Contraves DC regulator, Variadyn Compact EGB Hỏi
17 GB101037B7 Contraves Contraves DC Drive Firing Card Hỏi
18 ADB415 Contraves Contraves Varidyn Compact 415V 90 Amp DC Drive Hỏi
19 GB300962-EB Contraves Contraves EPU Module Hỏi
20 GBDCA001 Contraves Contraves Servo MACS Servo Drive Hỏi
21 GBDBA001 Contraves Contraves Servo MACS Servo Drive Hỏi
22 GBDBU001 Contraves Contraves Servo MACS Servo Drive Hỏi
23 ADB190.60/V Contraves Varidyn Compact 60amp DC Drive Hỏi
24 NC400 Contraves Contraves NC400 DC Servo Controller Hỏi
25 NC500 Contraves Contraves NC500 DC Servo Drive Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]