PanelView 550 dòng sản phẩm của Allen Bradley HMIs và Màn hình

95 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 2711-K5A8 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 264 V ac, LCD Có hàng
2 2711K5A1 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 120 V ac, LCD Có hàng
3 2711-T5A16L1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711, Touch Screen Terminal, LCD, 120 x 60 mm, 256 x 128 pixels Có hàng
4 2711B5A3 Allen Bradley Allen Bradley, Panelview 550 Series, HMI Touch Screen and Keypad Display, 120 V ac Có hàng
5 2711-K5A5L1 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Series, 24 V, Nonvolatile, 167 mm, 240 kB Có hàng
6 2711-K5A5 Allen Bradley Allen Bradley Keypad Interface Module, PLC, SLC, 18 to 30 V dc, 256 x 128 pixels, Panel Builder 32 Có hàng
7 2711-B5A2 Allen Bradley Allen Bradley, 2711, PanelView Standard Terminal, 85 to 264 V ac, Monocrome LCD Có hàng
8 2711K5A15 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Display for PanelView 550 Monochrome Terminals, Monochrome LCD Có hàng
9 2711-T5A5L1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711 Series, Touch Screen Terminal, Monochrome LCD Blue, 120 x 60 mm, Blue Có hàng
10 2711-T5A10L1 Allen Bradley Siemens, Operator Panel, LCD, 5.5 in Có hàng
11 2711-T5A2L1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711, Touch Screen Terminal, LCD, 120 x 60 mm, 256 x 128 pixels Có hàng
12 2711-K5A9 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Operator Interface for PanelView Standard 550 Terminals, 256 x 128 pixels, 243 mm Width Có hàng
13 2711-B5A1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711 Series, Keypad/Touch Terminal, 24 V, Nonvolatile, Blue Có hàng
14 2711-K5A3 Allen Bradley Allen Bradley, 2711 Series, Operator Interface Panel, 256 x 128 pixels, LCD, 85 to 264 V ac, 106 x 266 x 167 mm Có hàng
15 2711-K5A2X Allen Bradley PanelView 550 Operator Interface Có hàng
16 2711B5A20 Allen Bradley Allen Bradley, Panelview 550 Series, HMI Touch Screen and Keypad Display, 100 to 240 V ac Có hàng
17 2711-K5A2 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 264 V ac, LCD Có hàng
18 2711-K5A16 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 264 V ac, LCD Có hàng
19 2711-T5A9L1 Allen Bradley Allen Bradley, PanelView Standard Terminal, 18 to 32 V dc, 170 KB Có hàng
20 2711-K5A10 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Series, 24 V, Nonvolatile, 167 mm, 240 kB Có hàng
21 2711B5A10 Allen Bradley PanelView 550 Keypad & Touch Terminal With Devicenet Communications & Rs-232 Printer Port Có hàng
22 2711B5A10L1 Allen Bradley PanelView 550 24V Dc Keypad & Touch Terminal With Devicenet Communications & Rs-232 Printer Port Có hàng
23 2711T5A1L1 Allen Bradley PanelView 550 24V Dc Touch Only Terminal With Rio Communication & Rs-232 Printer Port Có hàng
24 2711-B5A1L1 Allen Bradley Allen Bradley, Operator Panel, 24 V dc, LCD, Monochrome, Remote I/O/RS232 Có hàng
25 2711K5A15L3 Allen Bradley PanelView 550 24V Dc Keypad Terminal With Controlnet Communications & Rs-232 Printer Port Stainless Steel Bezel Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]