PanelView 300 dòng sản phẩm của Allen Bradley HMIs và Màn hình

18 parts found

Số phụ tùng Nhà sản xuất Mô tả Hàng trong kho
1 2711-K3A17L1 Allen Bradley Allen Bradley, HMI Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 32 V dc, LCD Có hàng
2 2711-M3A18L1 Allen Bradley Allen Bradley Keypad Interface Module, PLC, SLC, 11 to 30 V dc, 128 x 64 pixels, Panel Builder 32 Có hàng
3 2711-K3A2L1 Allen Bradley Allen Bradley, HMI Terminal, Scanner, PLC, SLC or Logix Controller, 32 V dc, LCD Có hàng
4 2711-K3A5L1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711 Series, PanelView Standard Terminal, 32 V, Nonvolatile, Monochrome LCD Có hàng
5 2711TBDC Allen Bradley Dc Power Terminal Block For PanelView 300 Micro (Qty 10) Có sẵn
6 2711-K3A10L1 Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Operator Interface for PanelView 300 Monochrome Terminals, Monochrome, 128 x 64 pixels, 140 mm Width Hỏi
7 2711START300U Allen Bradley Starter Kit For PanelView 300 Micro Includes PanelView 300 Micro Panelbuilder 32 And Dwnld/Oper Cables Hỏi
8 2711START300FR Allen Bradley Starter Kit For PanelView 300 French Includes PanelView 300 Panelbuilder 32 And Download/Operating Cables Hỏi
9 2711START300ES Allen Bradley Starter Kit For PanelView 300 Spanish Includes PanelView 300 Panelbuilder 32 And Download/Operating Cables Hỏi
10 2711START300DE Allen Bradley Starter Kit For PanelView 300 Keypad German Includes PanelView 300 Panelbuilder 32 And Download/Operating Cables Hỏi
11 2711START300 Allen Bradley Starter Kit For PanelView 300 Keypad Terminal Includes PanelView 300 Panelbuilder 32 And Download/Operating Cables Hỏi
12 2711CBLPM10 Allen Bradley Rs-232 Operating/Programming Cable For PanelView Có sẵn
13 2711CBLPM05 Allen Bradley Allen Bradley, Programming Cable, for Panel View MicroLogix Controllers, 5 m, 9-Pin D-SUB Connector Có sẵn
14 2711CBLHM10 Allen Bradley Rs-232 Operating Cable For PanelView 300 Micro Có sẵn
15 2711CBLHM05 Allen Bradley Allen Bradley, Communication Cable for 2711 Series MicroLogix Controller, 5 m (Length) Có sẵn
16 2711-M3A19L1 Allen Bradley Allen Bradley, 2711 Series, Keypad/Touch Terminal, 24 V, Nonvolatile, Monochrome Hỏi
17 2711-M3A18L Allen Bradley Allen Bradley, Keypad Membrane, PanelView Micro 300 Series Hỏi
18 2711-K3A5L1/A Allen Bradley Allen Bradley PanelView Series A Operator Interfac Hỏi

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]