อุตสาหกรรม

ÁԶعÒ¹ 02, 2020

อ่าน 7 นาที

การนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศมาใช้งาน
การนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศมาใช้งาน

พลังงานทดแทนเพื่อความเป็นอิสระด้านพลังงาน

บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการพลังงานได้เช่นเดียวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิม โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเพียงอย่างเดียว  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แทบจะไม่ปล่อยมลพิษเลย ซึ่งแตกต่างจากวิธีแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นกลุ่มของแหล่งพลังงานและโหลดไฟฟ้าภายในพื้นที่ ซึ่งใช้งานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่กว้างและแบบอิสระ ความสามารถในการทำงานในโหมดอิสระทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ของการผลิตพลังงานที่หน้างาน ซึ่งยังทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ผลิตที่ต้องการให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเสถียรโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเพียงอย่างเดียว 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กเกิดขึ้นจากจุดเชื่อมต่อทั่วไป (PCC) แหล่งจ่ายพลังงาน และระบบเก็บประจุ/คายประจุ เช่น แบตเตอรี่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กดั้งเดิมพึ่งพาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน แต่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำใช้แหล่งพลังงานทดแทน เช่น แผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมเพื่อสร้างแหล่งพลังงานส่วนสำคัญหรือแม้แต่แหล่งพลังงานทั้งหมด 

ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

มีสามสถานการณ์ที่มีการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมมาใช้ และในบริเวณที่โซลูชันคาร์บอนต่ำกำลังเป็นที่นิยม ได้แก่ พื้นที่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า พื้นที่โครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่น่าพึงพอใจหรือไม่ต่อเนื่อง และพื้นที่ที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้แต่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง 

ยังพบพื้นที่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทั่วไปในบางภูมิภาคของแอฟริกา หมู่เกาะเล็ก ๆ บางแห่ง และดินแดนที่มีประชากรเบาบาง เช่น ออสเตรเลียตอนกลาง แม้จะมีระดับการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ต่ำกว่า แต่พื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสกัดแร่ เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ ในสถานการณ์นี้ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำให้โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการพลังงานของภาคส่วนนี้ ในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสกัดแร่ได้อย่างมาก 

พื้นที่ที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือไม่ต่อเนื่องยังคงพบได้บ่อยในภูมิภาคกำลังพัฒนาหลายแห่ง เช่น ละตินอเมริกาและอนุทวีปอินเดีย โดยปกติ ผู้ผลิตในภูมิภาคเหล่านี้จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำมันดีเซลเป็นโซลูชันพลังงานสำรอง แต่ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดน้ำมัน ดังนั้นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำจึงเป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่าและยั่งยืนกว่า 

ในประเทศอุตสาหกรรม มีการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำไปใช้ในพื้นที่ที่การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรและเชื่อถือได้ แต่ในสถานที่ที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เช่น โรงพยาบาล สนามบิน ศูนย์ข้อมูล และฐานทัพ

ประหยัดได้มากขึ้น แต่ลดปริมาณคาร์บอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้จำนวนโรงงานพร้อมแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ได้เปลี่ยนเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำเพื่อลดค่าพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ที่สำคัญของการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือลมมาใช้ คือความประหยัด เนื่องจากพลังงานทดแทนและโซลูชันการจัดเก็บที่ทันสมัยมีราคาถูกลง จากข้อมูลในรายงานล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD) ค่าใช้จ่ายทั่วโลกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงกว่าร้อยละ 60 ในช่วงปี 2009 ถึง 2015 ในขณะที่ต้นทุนแบตเตอรีลิเทียมไอออนลดลงกว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2016 

คาดว่าต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงต่อไป ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลไม่น่าจะลดลง นอกจากนี้ การที่บริษัทต่าง ๆ ลงนามในข้อตกลงซื้อไฟฟ้า (PPA) กับผู้ให้บริการภายนอกของโซลูชันพลังงานทดแทน ทำให้สามารถใช้พลังงานราคาถูกได้ในช่วงระยะยาว ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนน้ำมันดีเซลจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่เสมอ 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท จึงทำให้ภาษีสิ่งแวดล้อมลดลงไปด้วย ในพื้นที่ที่มีการกำหนดราคาคาร์บอน เช่น ระบบซื้อขายคาร์บอนของสหภาพยุโรป หรือระบบราคาคาร์บอนของสหราชอาณาจักร ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น การลดการปล่อยมลพิษยังช่วยปรับอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) ให้ดีขึ้นและยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กคาร์บอนต่ำนำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบจากภาคส่วนการผลิตในระบบนิเวศที่เปราะบาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไปด้านบน
กลับไปด้านบน
[{ "site.code": "th", "general.cookie_message": "เราใช้คุกกี้เพื่อรับประกันว่าเว็บไซต์ของเราทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การคลิกยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหมายความว่าคุณอนุญาตให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ", "general.cookie_privacy": "EU Automation ใช้คุกกี้", "general.cookie_policy": "นโยบายการใช้คุกกี้", "general.cookie_dismiss": "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด" }]