Europa : närma sig Industri 4.0

Europa : närma sig Industri 4.0

Ända sedan Industri 4.0 lanserades har det varit ett mål för industriländer världen över. Alla länder har olika digitaliseringsstrategier när det gäller finansiering, utformning och implementering.

För att bli ledande inom Industri 4.0 lanserar regeringar nationella initiativ för att driva de egna nationerna framåt. Många europeiska regeringar prioriterar nu digitalisering och gör omfattande investeringar i policyer för att förbättra sin internationella konkurrenskraft, utbilda arbetskraft och öka produktiviteten.  Program som Made in China 2025 och America Makes 2021 strävar efter att påskynda innovation från såväl stora företag som små och medelstora företag.

De nationella policyerna i Europa delar liknande mål, men regeringarnas planer för att uppnå målen skiljer sig åt. Många europeiska länder har utvecklat strategier för Industri 4.0 utöver Europeiska kommissionens insatser för att hantera platsspecifika problem. Italien har till exempel skapat det italienska intelligenta fabriksklustret i förhållande till regionens socioekonomiska utmaningar.

Nationella initiativ fokuserar på integrering av forskningsorganisationer, den akademiska världen och industrin, inklusive allt mellan nya företag till globala företag.  Många finansieras främst genom offentliga medel, men innehåller även en roll för privat finansiering. Varje lands initiativ för med sig en skräddarsydd metod för hur det kan digitalisera branschen.

Varje lands initiativ för med sig en skräddarsydd metod för hur det kan digitalisera branschen.

Plattform Industrie 4.0

Tyskland är ledande inom Industri 4.0 – vilket inte är överraskande med tanke på att de var framträdande i lanseringen av termen 2012. Tyskland fokuserar på att öka digitalisering och anslutningsmöjligheter, förbättra värdekedjor, stödja forskning, skapa ett branschnätverk och standardisering.  Om digital teknik och dess användning fullföljs effektivt kan det innebära en ökning av Tysklands BNP med 82 miljarder EUR.

Tysklands program för Industri 4.0 har finansierats av 200 miljoner EUR från det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) och det federala ministeriet för ekonomi och energi (BMWi). Finansieringen kompletteras av ekonomiska bidrag och bidrag i natura från industrin, vilket visar hur allvarligt både industrin och regeringen tar Industri 4.0.

På CEBIT 2016 presenterade den tyska minstern för ekonomiska frågor och energi, Sigmar Gabriel, ett tiopunktsprogram för Tyskland – digital strategi 2025. Ett år senare visade den tyska IKT-sektorn imponerande aktuell och förutsedd tillväxt. En del av strategin innebar att skapa en nationell digital myndighet som stöder regeringen.

Tyskland fokuserar också på ekonomiskt stöd för småföretag och uppmuntrar dem att länka till etablerade företag. De fokuserar även på forskning och utveckling för att öka forskningsstöd med hjälp av digitala kompetenscenter och den tyska federationen för industriforskningsorganisationer, samt ett centralt innovationsprogram för små och medelstora företag för att främja innovation.

Storbritannien är ett annat land som drar nytta av Industri 4.0. Tillverkningssektorn kan frigöra 455 miljarder GBP det kommande årtiondet

Högvärdesproduktion i Storbritannien

Storbritannien är ett annat land som drar nytta av Industri 4.0. Tillverkningssektorn kan frigöra 455 miljarder GBP det kommande årtiondet, enligt rapporten Made Smarter som beställts av den brittiska regeringen.  

Storbritanniens industripolicy omfattade en investering på 725 miljoner GBP för att främja innovation.  De investerar också i ett nytt system för teknisk utbildning och ett nationellt system för omutbildning för att öka kompetensen inom arbetskraften.

Storbritannien har lanserat sju teknik- och innovationscenter – High Value Manufacturing Catapult (HVMC). Dessa arbetar med företag över hela Storbritannien för att påskynda teknikkonceptet och kommersialiseringen, samt tillhandahåller en miljö med tillgång till utrustning och expertis.

Innovate UK, landets innovationsbyrå, har investerat över 200 miljoner GBP under tre år i transformativ digital teknik, såsom friformsframställning, robotar, dataanalyser och artificiell intelligens (AI).

Sveriges Produktion 2030

2018 utnämnde Forbes Sverige till världens bästa land för att göra affärer. Global Sustainable Competitiveness Index rankade Sverige som världens mest konkurrenskraftiga land.

Industri- och industritjänstsektorn står för 77 % av den totala exporten, nästan hälften av Sveriges BNP.

Sveriges Industri 4.0-initiativ, Produktion 2030, drivs och finansieras främst av branschen, men Vinnova, den svenska regeringsmyndigheten för innovationssystem, erbjöd 25 miljoner EUR för perioden 2013–2018.  Programmet finansierade över 30 projekt, arbetade med över 150 företag och inrättade en doktorandutbildning.

Sverige, som har Europas högsta medianålder för industrianställda, står inför andra utmaningar än andra nationer. Fokus ligger därför på att ge den befintliga arbetsstyrkan en ny kompetens för att göra den redo för Industri 4.0.  Produktion 2030 har ett starkt fokus på utbildning för uppfylla branschens kompetensbehov.

Industri 4.0-initiativ fokuserar på att skapa en teknisk kompetensgemenskap för att förbättra utveckling och förvärvning av nya färdigheter. Globalt sett kan nationer lära sig av varandra när varje land utformar sin egen väg mot Industri 4.0.

Magazine.

[{ "site.code": "se", "general.cookie_message": "Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida.", "general.cookie_learnmore": "Mer information", "general.cookie_dismiss": "Jag fattar!" }]